Friday, September 15, 2006

El conte de mai acabar...

Sembla que l’OPA d’E.on sobre Endesa acabarà amb èxit... així aparentment ho certifica el brindis de Zapatero amb Merkel. La història ja fa més d’un any que dura, a començaments de setembre de l’any passat, Gas Natural feia pública la seva oferta sobre Endesa. Una operació econòmica s’ha convertit en un fet polític de primer ordre.

És ben complicat entendre tots els mecanismes que han fet fracassar l’OPA de la companyia catalana. El reguitzell d’informes vinculants o no de diferents organismes, la dubtosa actuació de l’òrgan d’administració de l’elèctrica incomplint el deure de passivitat que estipula la regulació del mercat de valors, la suspensió judicial, la bandera contra el govern socialista que n’ha fet el PP... La veritat és que és ben normal atenent a l’important paper que ambdues companyies juguen a l’economia espanyola i al producte afectat, electricitat, un subministrament bàsic.

Una OPA pot repercutir beneficiosament en la gestió d’una companyia i de retruc en els consumidors, sempre i quan la mateixa no restringeixi la competència de manera significativa. La Comissió “Nacional” de l’Energia va donar el vist-i-plau a la presentada per Gas Natural, però el Tribunal de Defensa d la Competència s’hi va mostrar contrari, els vots dels seus membres dibuixaven exactament qui els havia escollit, fet que posa de nou en entredit la utilitat real d’aquests organismes doncs no vetllen pels interessos concurrents amb l’objectivitat que caldria. Respecte l’OPA d’E.on no té potestat per opinar el TDC ja que és competència de la Comissió Europea pels diferents mercats implicats doncs la de Gas Natural afecta el mercat estatal i l’altra, té dimensió comunitària.

Els meus coneixements no em permeten dir si una o l’altra serà més beneficiosa pels interessos dels qui rebem el subministrament d’energia elèctrica, però l’energia elèctrica no és un mercat on la lliure competència sigui real doncs és sovint un monopoli natural, per la qual cosa, considero que condicionant l’autorització de l’OPA de Gas Natural a mesures de desinversió en actius (com la venta a Iberdrola, per exemple) hagués estat suficient.

Està en tràmit una reforma de la regulació de les OPA’s, el passat juliol el govern espanyol va aprovar l’avantprojecte que transposa, amb retard, com és habitual, la Directiva 2004/25/CE. El canvi més substancial és el fet de passar d’un model d’OPA “a priori” a un model d’OPA “ a posteriori” de manera que Gas Natural no hagués hagut de fer pública la seva oferta abans d’adquirir accions d’Endesa sinó que l’OPA passa a ser una conseqüència. M’explico, abans per adquirir una participació significativa en una societat cotitzada calia llençar una OPA, ara en canvi, és possible adquirir tantes accions com vulguis i puguis i si sobrepasses el 30% caldrà que llavors formulis una oferta pel total de les accions.No sé si aventurar-me a afirmar que en cas que la nova regulació hagués estat vigent, el desenllaç hagués estat un altre.

No comments: